จะเก็บเอาไว้ดูเสียงชัดเจนแตกใส่ปากอมแล้วดูดพร้อม 24 ชั่วโมง

จะเก็บเอาไว้ดูเสียงชัดเจนแตกใส่ปากอมแล้วดูดพร้อม 24 ชั่วโมงละเลงลิ้นจนลิ้นรส

Leave a comment

Your email address will not be published.


*